Visie op goed zitten

Wat betekent het om 'goed' te zitten? Wanneer zit je precies…

Ergonomie op school…welkom!

Dit is een website over de toepassing van ergonomie op school. Doelgroepen zijn ouders, leerkrachten, schooldirecteuren en schoolbesturen, kortom voor iedereen die belang hecht aan een goede en gezonde leeromgeving van kinderen.