Ergonomie inventarisatie

Ergonomie gaat over méér dan alleen zitten. Op een school kun je kennis over ergonomie op heel veel plekken inzetten. Eigenlijk is daarbij altijd het doel om de plek en de spullen daarin zoveel mogelijk aan te passen en af te stemmen op de gebruikers. Die gebruikers kunnen van elkaar verschillen in wat goed bij hen past. Concreet op school betekent dit dat je oog hebt voor welke dingen wél en welke dingen niét bijdragen aan een goede leeromgeving. Dat je de verschillen in behoeftes tussen mensen herkent en tegelijk op zoek gaat naar een oplossing die voor iedereen goed werkt.

Er worden in de ergonomie verschillende deelgebieden onderscheiden. In de praktijk lopen die vaak door elkaar heen en wordt informatie uit deze verschillende kennisgebieden gebruikt om een goede analyse van gebruiksproblemen in de praktijk te maken.  Vervolgens wordt deze informatie gebruikt om tot een goede ‘ergonomische’ oplossing te komen. Die oplossing kan een andere inrichting zijn, een nieuw of verbeterd productontwerp, maar óók een verandering in de manier waarop je iets doet.

Klinkt goed? Bel of mail gerust voor meer informatie!

Copyright © 2024 - Erin | Schoolergonomie