Advies

Heeft u een concrete ergonomische vraag? Bent u bijvoorbeeld onzeker over een bepaalde aanpak, aanschaf of inrichting? Ik kan u helpen om in kaart te brengen wat precies van belang is en welke productoplossingen daarbij mogelijk kunnen helpen. Ook kan ik helpen om helder te krijgen of een ergonomische inrichting van uw school met het aanwezige meubilair mogelijk is (vaak wel!).

Voorbeelden zijn:

  • Advies over benodigde aantallen schoolmeubel-sets per maat, nodig om alle leerlingen op gezonde wijze te laten zitten
  • Inrichten van een goede beeldschermwerkplek voor kinderen
  • Aanschaf van nieuw ‘ergonomisch verantwoord’ schoolmeubilair
  • Herinrichting van leerruimten
  • Gebruikseisen in kaart brengen voor aanpassingen aan het gebouw of verbouwingen (vóórdat de grote uitgaven gedaan worden…)

Het motto is -uit kostenoverwegingen, maar zeker ook uit oogpunt van duurzaamheid- om zoveel mogelijk gebruik te maken van dat wat al aanwezig is. Ook is de aanpak gericht op het bekijken van het ‘probleem’ vanuit zoveel mogelijk perspectieven; vanuit het blikveld van de kinderen, maar ook dat van leerkrachten, ouders, schoolbestuur en externe partijen, zoals bijvoorbeeld schoonmakers. Dat maakt dat een oplossing of advies niet alleen werkt voor één partij, maar een goede oplossing is voor allemaal!

Meer lezen over advies schoolmeubilair

Meer lezen over advies beeldschermwerkplek

Stel uw concrete ergonomie vraag per mail of neem telefonisch contact op voor de mogelijkheden.

Copyright © 2020 - Erin | Schoolergonomie