Advies

Heeft u een vraag over het toepassen van ergonomie op school? Bijvoorbeeld over een goede aanpak, aanschaf of inrichting? Ik kan helpen bij het bepalen wat van belang is en welke producten daarbij mogelijk kunnen helpen. En vaak is een ergonomische inrichting van de school of klas ook goed mogelijk met meubilair dat al aanwezig is!

Voorbeelden zijn:

  • Advies over benodigde aantallen schoolmeubel-sets per maat, nodig om alle leerlingen op gezonde wijze te laten zitten
  • Inrichten van een goede beeldschermwerkplek voor kinderen
  • Aanschaf van nieuw ‘ergonomisch verantwoord’ schoolmeubilair
  • Herinrichting van leerruimten
  • Gebruikseisen in kaart brengen voor aanpassingen aan het gebouw of verbouwingen (vóórdat de grote uitgaven gedaan worden…)

Uit kostenoverwegingen, maar zeker ook uit oogpunt van duurzaamheid is mijn insteek altijd om zoveel mogelijk gebruik te maken van dat wat al aanwezig is. Ook bekijk ik het ‘probleem’ het liefst vanuit zoveel mogelijk perspectieven; vanuit het blikveld van de kinderen, maar ook dat van leerkrachten, ouders, schoolbestuur en externe partijen, zoals bijvoorbeeld schoonmakers. Dat maakt dat een oplossing of advies niet alleen werkt voor één partij, maar een goede oplossing is voor allemaal!

Stel uw ergonomie-vraag per mail of neem telefonisch contact op voor meer informatie.

Copyright © 2020 - Erin | Schoolergonomie