Advies

Heb je een vraag over het toepassen van ergonomie op school? Bijvoorbeeld over een goede aanpak, aanschaf of inrichting? Ik kan je daarbij helpen. Soms kun je door kleine aanpassingen de inrichting van de school of klas al veel beter (‘ergonomischer’) maken en vaak met meubilair dat gewoon aanwezig is!

Voorbeelden zijn:

  • Advies over benodigde aantallen schoolmeubel-sets per maat, nodig om alle leerlingen op gezonde manier te laten zitten
  • Inrichten van een goede beeldschermwerkplek voor kinderen
  • Aanschaf van nieuw ‘ergonomisch verantwoord’ schoolmeubilair
  • Herinrichten van leerruimten
  • Gebruikseisen in kaart brengen voor aanpassingen aan het gebouw of verbouwingen (vóórdat de grote uitgaven gedaan worden…)

Uit oogpunt van duurzaamheid probeer ik om zoveel mogelijk gebruik te maken van dat wat al aanwezig is. Ook vind ik dat je voor een goede oplossing het ‘probleem’ altijd vanaf verschillende kanten moet bekijken; dus niet alleen telt de ervaring vanuit het schoolbestuur en management, maar juist óók die van de leerlingen, leerkrachten, ouders en externe partijen, zoals bijvoorbeeld schoonmakers. Dat maakt dat een oplossing of advies niet alleen werkt voor één partij, maar een goede oplossing is voor iedereen!

Peter de Beenmeter

Meer informatie over Peter de Beenmeter en het goed aanmeten van schoolmeubilair

Stel uw ergonomie-vraag per mail of neem telefonisch contact op voor meer informatie.

Copyright © 2024 - Erin | Schoolergonomie