Zo veel verschillende mensen op school. Groot, klein, lerend, lesgevend, wegbrengend, ondersteunend. Maar ze delen één ding: ze doen heel belangrijk werk.

Op school zit je om te leren. Soms lukt dat goed, soms wat minder. Maar iedere leerkracht, iedere ouder wil doorgaans graag zoveel mogelijk ‘uit hun kinderen halen wat er in zit’.  Anders dan bij kinderen op school, worden op de kantoorwerkplek van volwassenen  allerlei  ergonomische maatregelen getroffen om de veiligheid, het welzijn en de prestatie te bevorderen. Er worden speciaal aangepaste werkplekken gemaakt om mensen met een beperking te kunnen laten werken. Waarom zouden we dat niet net zo grondig doen op school? Daar waar het tenslotte allemaal begint.

Dit is een website over de toepassing van ergonomie op school. Doel is om informatie te geven en om te inspireren. Om te helpen. Wie heeft er wat aan? Natuurlijk in de eerste plaats de kinderen. Maar tja, die zijn afhankelijk van de volwassenen om hen heen. Dus richt schoolergonomie.nl zich op hun leerkrachten, ouders en verzorgers, medewerkers van de school, schoolbesturen, kortom iedereen die belang hecht aan een goede en gezonde ‘werk’ omgeving voor hun kinderen. Want met ergonomie op school leer je beter!

Download

Download hier Peter de Onderbeenmeter

Niet iedereen zal bekend zijn met de term ergonomie. In Engelstalige landen wordt naast de term ergonomics ook wel de term human factors gebruikt. Mens-factoren, dat klinkt eigenlijk nóg enger, maar het maakt tenminste wel het onderwerp duidelijk; de mens.

Ergonomie draait om het passend maken van spullen, omgeving, werktaken (…alles wat maakt dat we kunnen ‘werken’) aan de eigenschappen van de mens.

Best lastig is dat, want mensen kunnen enorm van elkaar verschillen! Niet alleen lichamelijk, maar ook in de manier waarop onze hersenen informatie verwerken, of in onze mogelijkheden om de wereld waar te nemen (zien, horen, ruiken, voelen). Gelukkig zijn er ook veel overeenkomsten in wat wij als mensen fysiek, cognitief, sensorisch en gedragsmatig allemaal kunnen en minder goed kunnen.

Door talloos onderzoek is er heel veel bestudeerd, ontdekt en gepubliceerd over die ‘menselijke’ grenzen. Maar ook over de verschillen tussen mensen onderling, oftewel de spreiding. Ergonomen gebruiken op hun beurt al die kennis om de wereld om ons heen zó te ontwerpen dat wij er allemaal zo prettig en gezond mogelijk in kunnen werken.

Lees verder…

Gewoon even rondkijken en inspiratie opdoen? Fijn! Op het blog staan voorbeelden van hoe eenvoudig het soms is om een omgeving nét iets fijner te maken voor de mensen die er gebruik van moeten maken.

Als je zelf een ook een idee hebt en dat graag wilt delen, stuur me een bericht!

Copyright © 2024 - Erin | Schoolergonomie