Niet iedereen zal bekend zijn met de term ergonomie. In Engelstalige landen wordt naast de term ergonomics ook wel de term human factors gebruikt. Mens-factoren, dat klinkt eigenlijk nóg enger, maar het maakt tenminste wel het onderwerp duidelijk; de mens.

Ergonomie draait om het passend maken van spullen, omgeving, werktaken (…alles wat maakt dat we kunnen ‘werken’) aan de eigenschappen van de mens.

Best lastig is dat, want mensen kunnen enorm van elkaar verschillen! Niet alleen lichamelijk, maar ook in de manier waarop onze hersenen informatie verwerken, of in onze mogelijkheden om de wereld waar te nemen (zien, horen, ruiken, voelen). Gelukkig zijn er ook veel overeenkomsten in wat wij als mensen fysiek, cognitief, sensorisch en gedragsmatig allemaal kunnen en minder goed kunnen. In de loop der tijd is er door heel veel onderzoekers heel veel informatie verzameld over die ‘menselijke’ grenzen. Maar ook over de verschillen tussen mensen onderling, oftewel de spreiding. Ergonomen gebruiken op hun beurt al die kennis om de wereld om ons heen zó te ontwerpen dat wij er allemaal zo prettig en gezond mogelijk in kunnen werken.

Lees verder…Deelgebieden ergonomie