Waarom zijn goede toiletten op school belangrijk?

Een toilet in een schoolgebouw van ca. 50 jaar is zeer intensief gebruikt: 250.000 keer met een totale bezoektijd van 347 dagen 5 uur en 20 minuten.

Toiletten op school

Vieze toiletten zijn geen goed visitekaartje. Waar moet je op letten bij het verbouwen of nieuwbouw van toiletten voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Ergonomie op school…welkom!

Dit is een website over de toepassing van ergonomie op school. Doelgroepen zijn ouders, leerkrachten, schooldirecteuren en schoolbesturen, kortom voor iedereen die belang hecht aan een goede en gezonde leeromgeving van kinderen.